Laura Thyssen

Laura Thyssen

 

Je kan terecht bij Laura voor relatie- en/of gezinstherapie of individuele therapie.

Haar aandacht voor de verbondenheid tussen de persoon, de omgeving en cultuur/maatschappij bracht haar tot het studeren van klinische psychologie en het aanvatten van een systemische therapieopleiding.

Zowel privé en op het werk heeft zij steeds contact gehad met mensen met diverse achtergronden. Zij blijven deze sensitiviteit aanwakkeren.

Naast de praktijk werkt zij ook in de Brusselse bezoekruimte rond ouder-kind relaties na een periode zonder contact. Vaak naar aanleiding van een moeilijke (echt)scheiding of plaatsing. Ook hier spelen naasten en (gezins)cultuur een rol.

Al deze factoren maken dat zij gedreven is om haar cultuursensitiviteit voortdurend te ontplooien, om nog beter op maat te kunnen werken.