Biografie

Biografie

Mens zijn… twee woorden met veel betekenis.

Voor mij betekent dit: in balans met jezelf en met jouw omgeving.

Vandaaruit tracht ik enerzijds te leven en te werken rond unieke krachten en de waarden die ieder met zich meedraagt.

Anderzijds met de krachten en waarden die een impact hebben op ons leven als mens tussen mensen.

Daarom school ik mij bij als systeemtherapeut en ontwikkel ik zo veel mogelijk mijn cultuur- sensitiviteit.

Mijn opleiding als Klinische Psycholoog heb ik in 2013 reeds afgerond. Ik heb steeds privé en professioneel contact gehad met mensen van diverse origine en mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij. Naast de praktijk werk ik ook bij het CAW rond ouder-kind contactherstel na een moeilijke echt)scheiding of plaatsing.

Geef een antwoord